Kuran ile ilgili kompozisyon örnekleri sunduğumuz bu sayfada kuranı kerim sevgisi, Kur'an ve temel özellikleri, Kuranı Kerim'in insan hayatındaki önemi ve Kuranı Kerim sevgisi konuları üzerinde durduk. Kuran'la ilgili kısa ve uzun kompozisyon yazılarını başlıklar ve giriş gelişme sonuç bölümleri ile ele aldık. Sizler de Kur'an-ı Kerim konulu bilgilendirici metin ve deneme yazısı örnekleri yazıp bize gönderebilirsiniz.

 

kuran sevgisi ile ilgili kompozisyon
Kur'an

KUR'AN-I KERİM (Kısa Kompozisyon)

     Kur'an, son peygamber olan Hz. Muhammed'e (SAV) gönderilen ve Allah'ın tüm emir ve yasaklarını içinde barındıran kutsal kitabımızdır.

     Bir Müslüman için en iyi yol gösterici, en iyi rehber Kur’an’dır. O, okuyup anlayalım ve anladıklarımızı hayatımıza tatbik edelim diye indirilmiştir. Onda eksik ve hata yoktur. Ona uygun bir şekilde hareket eden, hayatını ona göre düzenleyen bir insan hem bu dünyada hem de öteki dünyada daha mutlu olur. Kuranı Kerim, diğer kitapların aksine hiç bozulmamıştır ve Allah tarafından sonsuza dek korunacaktır. O, Allah'ın kelamıdır. Cebrail meleği vasıtasıyla peygamber efendimize bildirilmiştir.

     Her insan, bu kutsal kitapta bildirilen emir ve yasaklara uymalı, yaşam biçimini ona uydurmalıdır. Böylece hem bu dünyasını hem de ahiretini kurtarmalıdır.

-SON-

 

 

KUR'AN-I KERİM (Kısa Kompozisyon)

     İslam dininin ana kaynağı Kur'an-ı Kerim'dir ifadesi, İslam inancına sahip Müslümanların, hayatlarını bu kutsal kitaba göre şekillendirdiklerini, onun emrettiği gibi yaşadığını gösterir. Allah, insanlara emir ve yasaklarını peygamberler aracılığı ile bildirir. İnsan yaşamı var olduğundan beri binlerce peygamber gelmiştir. Bazılarına Allah'ın emir ve yasaklarını bildiren sahifeler bazılarına ise kitaplar gönderilmiştir.

     Allah tarafından gönderilen dört büyük kitap Kur'an, İncil, Tevrat ve Zebur’dur. Kur'an-ı Kerim Hz. Muhammed aracılığıyla tüm insanlığa gönderilen son kitaptır. Bu kitapta insanların nasıl bir yaşam sürmeleri gerektiği, nelerden uzak durup neleri yapmaları gerektiği, eski kavimler, ibadetler hakkında bilgi verilmiş, insanlara doğruluğun ve iyiliğin yolu gösterilmiştir.

     Bir Müslümanın en büyük rehberi Kuranı Kerim'dir. Eskiden her kavme bir peygamber gönderilir ve Allah'ın emir ve yasakları bu peygamberler tarafından insanlara iletilirdi.Son peygamber Hz Muhammed (SAV) ise tüm insanlığa gönderildi ve yaşadığı dönemde Kuran'ı insanlara bildirdi. Ancak o vefat ettikten sonra başka peygamber gelmeyeceği için Müslümanların tek kılavuzu Kuranı Kerim olmuştur. İyi olan da yasak olan da bu kutsal kitapta belirtilmiştir ve her Müslüman bunlara uymak zorundadır.

     Allah, kitabında eksik bırakmamıştır. İnsanlara her şeyi anlatıp öğretmiştir. Gerek ibadetler gerekse de yaşam prensipleri ayrıntılı olarak anlatılmıştır. Bir insan neyin yanlış, neyin doğru olduğunu bu kitaptan öğrenebilir ve hayatını ona göre şekillendirebilir. Kur’an, sadece Arapçasının okunması için indirilmemiştir. İnsanlar okuyup anlasın ve onu hayatlarına uygulasın diye indirmiştir. Bu nedenle Arapça bilmeyenler onun mutlaka kendi dillerine çevrilmiş halini okumalı ve onu anlamalıdır. İnsanlar okuduklarından hiçbir şey anlamıyorsa, bu okumaların hiçbir anlamı yoktur. Nitekim Kuran'ın bir çok yerinde "Biz bu kitabı okuyup anlayasınız diye indirdik." mealinde ayetler geçmektedir.

     İslam dininin ana kaynağı Kuranı Kerimdir. Bizler bu kaynaktan beslenerek hayatlarımızı biçimlendiriyor, o doğrultuda yaşıyoruz. Kuran, hiçbir zaman kötüyü emretmez, o daima iyilikten ve doğruluktan yanadır. Eğer yaşamınızı ona göre şekillendirirseniz, hem kendiniz hem de çevreniz daha mutlu olacaktır.

-SON-

 

Kuranı Kerim'in önemi ile ilgili kompozisyon örneklerini beğendiğinizi umarız. Sizler de Kuranı Kerim sevgisi ve Kuran hakkındaki duygu ve düşüncelerinizi anlatan kısa veya uzun yazılar yazıp yorum bölümünden paylaşabilirsiniz.

Yorum

Daha yeni Daha eski